Obkladový systém - plastové obklady

Plastové obkladové profily sú vhodné na podbitie rodinných domov v exteriéri, ale i obloženie stien v interiéri. Používa sa samostatne alebo v kombinácii s inými tepelnoizolačnými materiálmi samozrejme za dodržiavania montážneho návodu. Obkladový profil sa dá jednoducho prispôsobiť tvaru strechy, obložíte ním i architektonicky zložitejšie strešné prvky. Plastové obklady sú ľahké, nepretvarujú sa, odolné voči vplyvom prostredia, vlhkosti a chemickým prostriedkom.

Výhoda spočíva v ich bezúdržbe, pretože stačí ich omyť alebo utrieť na rozdiel od iných materiálov.

Návod na montáž

Plastový obklad sa montuje mechanickým spojením s prídavnými profilmi, vďaka ktorým zakryjete skrutkové spoje a montáž je o to jednoduchšia. Pri montáži využívame nosnú konštrukciu z dreva a vzdialenosť medzi nosnými latami je 50 – 60 cm. Ako spojovací materiál odporúčame skrutky samorezné 3,5×16 na upevnenie obkladových profilov
a 4×60, 5×80 na nosnú konštrukciu z dreva.

  • Plastové profily sa montujú na drevenú nosnú konštrukciu. K montovaniu nosnej konštrukcie používajte drevené laty veľkosti 30 x 50 mm (25 x 40). Najoptimálnejšia vzdialenosť medzi nosnými latami je 50-60 cm. Treba dbať na to, aby boli v rovine.

  • Obloženie je potrebné začať z rohu, zľava doprava.

  • Naloženie prvého profilu: pred namontovaním prvého profilu pripevnite vnútorný - vonkajší profil alebo lemový profil na nosnú konštrukciu.

    Ukončenie s lemovým profilom

  • Rezanie profilov je jednoduché pomocou železnej píly.